โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ได้รับผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง คนใหม่

บทความล่าสุด