โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ได้รับผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง คนใหม่

วันที่1 กุมภาพันธ์2566

โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ได้รับผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการภารโรง คนใหม่

แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการเมื่อกันยายน2565

คือ นายพัด กันตรี มาช่วยกันดูแลและพัฒนาโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ค่า

ขอบพระคุณท่านกำนันอำนาจ ณ ลำปาง ประธานศิษย์เก่าที่ช่วยดูแลและสรรหาบุคลากรนะคะ

บทความล่าสุด