โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ความรู้ทั่วไปเรื่องแมลงกระชอน ลักษณะกายภาพและระบบนิเวศแมลงกระชอน

ความรู้ทั่วไปเรื่องแมลงกระชอนลักษณะกายภาพและระบบนิเวศแมลงกระชอน

ความรู้ทั่วไปเรื่องแมลงกระชอน Gryllotalpidae เป็นวงศ์ของแมลงที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นว่า กระชอน หรือ กระดอง แมลงกระชอนมีลักษณะเด่นคือรูปร่างที่คล้ายหนูนา มีลำตัวยาวและมีหลายสายรอยตามด้านหลัง แมลงกระชอนมีขาและแขนหน้าที่เป็นอวัยวะขุดหญ้าหรือหินในดินเพื่อหาอาหาร พวกเขาเป็นสัตว์คานสัตว์พ่อมดและมีพิษที่ถูกเขียนไว้ในแขนหน้าของพวกเขาที่ใช้ในการจับงอกหรือกัดเหยื่อ

แมลงกระชอนมีอาหารหลักคือแมลงหรือหนอนแมลง แต่พวกเขายังกินรากพืชเพิ่มเติม พวกเขามักถูกพบในดินหรือใต้ผิวดินและมีอาศัยในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น สวนหญ้า สวนผัก และนาข้าว

แมลงกระชอนอาจเป็นปัญหาในการเกษตรเนื่องจากการทำลายรากพืช โดยเฉพาะพืชที่เป็นพืชอาหาร เมื่อพวกเขาขุดลงใต้ดินและกัดเนื้อเยื่อราก อาจทำให้พืชแสดงอาการอ่อนเพลียหรือตายได้ การควบคุมแมลงกระชอนอาจเริ่มต้นด้วยการใช้วิธีการทางเคมีหรือการใช้กับดักแมลง แต่มีการใช้วิธีการทางชีววิธีและการจัดการทางความรู้ด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์ในการควบคุมแมลงกระชอนเช่นกัน

แมลงกระชอนGryllotalpidaeมีลักษณะอย่างไร

แมลงกระชอน Gryllotalpidae มีลักษณะอย่างไร

แมลงกระชอน Gryllotalpidae มีลักษณะเด่นต่างๆ ที่ทำให้พวกเขามีรูปร่างแปลกประหลาดและแตกต่างจากแมลงอื่นๆ ได้ดังนี้

1. ลำตัวยาว แมลงกระชอนมีลำตัวที่ยาวเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาดูแปลกตาม ลำตัวมีรูปร่างที่คล้ายหนูนาและมีการแยกส่วนบางส่วนที่มีลักษณะพิเศษ

2. หน้ามีลำคอยาว หน้าของแมลงกระชอนมีลำคอยาวและแขนหน้าที่ขนาดใหญ่ เป็นส่วนที่พวกเขาใช้ในการขุดหญ้าหรือหินในดินเพื่อหาอาหาร แขนหน้ายังมีการพัฒนาให้เป็นอวัยวะคานสัตว์เพื่อใช้ในการจับงอกหรือกัดเหยื่อ

3. มีสีคล้ายดิน ส่วนใหญ่ของแมลงกระชอนมีสีคล้ายดินหรือน้ำตาลเข้ม ซึ่งช่วยให้พวกเขาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในดินและในสวนเพื่อปกป้องตัวเองจากศัตรู

4. ตาสั้น แมลงกระชอนมีตาสั้นและบางกระชอนอาจไม่มีตาเลย ความสามารถในการมองเห็นของพวกเขาไม่ได้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการหาอาหาร

5. ขาแขนหน้าแข็งแรง ขาแขนหน้าของแมลงกระชอนมีกล้ามเนื้อแข็งแรงและเหมาะสำหรับการขุดในดินหรือปั้นดิน

6. หางและอวัยวะทางการเจริญเติบโต แมลงกระชอนมีหางสั้นและอวัยวะทางการเจริญเติบโตที่ช่วยในการผสมพันธุ์

ในรวมทั้งลักษณะที่ระบายไว้ข้างต้นทำให้แมลงกระชอนเป็นสัตว์ที่มีความประหลาดในโลกแมลงและมีความสำคัญในระบบนิเวศและเศรษฐกิจในบางพื้นที่ เป็นพิษที่พวกเขาอาจใช้ในการป้องกันตัวและมีความคาดหวังที่จะช่วยในการเป็นสัตว์กลางคนในระบบนิเวศของพวกเขา

แมลงกระชอนGryllotalpidaeมีพฤติกรรมอย่างไร

แมลงกระชอน Gryllotalpidae มีพฤติกรรมอย่างไร

สมาชิกในวงศ์ Gryllotalpidae หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจิ้งหรีดตุ่น มีพฤติกรรมหลากหลายที่ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตใต้ดินของพวกมัน ต่อไปนี้คือพฤติกรรมเด่นบางประการของพวกเขา

1. การขุด จิ้งหรีดตุ่นเป็นโพรงที่ดีเยี่ยม พวกมันมีขาหน้าที่แข็งแรงและลำตัวทรงกระบอกยาวที่ช่วยให้พวกมันขุดอุโมงค์ผ่านดินได้ พวกมันใช้ขาหน้าอันทรงพลังในการขุดโพรง ทำให้เกิดเครือข่ายขนาดใหญ่ใต้ดินที่พวกมันอาศัยและล่าสัตว์หาอาหาร

2. ออกหากินเวลากลางคืน จิ้งหรีดตุ่นจะออกหากินในเวลากลางคืนเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าพวกมันจะออกหากินมากที่สุดในตอนกลางคืน พวกเขาออกจากโพรงในเวลากลางคืนเพื่อค้นหาอาหารและทำกิจกรรมผสมพันธุ์ ในระหว่างวัน พวกมันมักจะอยู่ในโพรงใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงผู้ล่าและอุณหภูมิที่สูงมาก

3. การให้อาหาร จิ้งหรีดตุ่นเป็นสัตว์กินพืชทุกชนิดและกินสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่อยู่ใต้ดิน พวกมันกินแมลง ตัวอ่อนของแมลง และไส้เดือนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม พวกมันยังสามารถทำลายพืชได้โดยการกินรากพืช ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการเกษตรได้

4. การสื่อสาร จิ้งหรีดตัวตุ่นสื่อสารกันโดยใช้เสียง พวกมันส่งเสียงร้องเจี๊ยกๆ หรือเสียงหยอกล้อโดยการถูปีกเข้าหากัน เสียงเหล่านี้มักใช้เพื่อดึงดูดคู่ครองในช่วงฤดูผสมพันธุ์

5. การผสมพันธุ์และการสืบพันธุ์ จิ้งหรีดตัวตุ่นมีส่วนร่วมในพิธีกรรมการเกี้ยวพาราสีที่ซับซ้อนเพื่อดึงดูดคู่ครอง หลังจากผสมพันธุ์แล้ว ตัวเมียจะวางไข่ในห้องพิเศษภายในโพรง พวกเขาปกป้องและปกป้องไข่จนกว่าไข่จะฟักเป็นตัว นางไม้จิ้งหรีดตัวตุ่นมีลักษณะคล้ายกับตัวเต็มวัยขนาดเล็กและต้องผ่านการลอกคราบหลายครั้งเมื่อพวกมันโตขึ้น

6. อายุยืน จิ้งหรีดมีอายุขัยค่อนข้างนานสำหรับแมลง โดยบางชนิดจะมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปีในสภาพที่เหมาะสม

7. พฤติกรรมนักล่า แม้ว่าจิ้งหรีดตัวตุ่นจะกินแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ เป็นหลัก แต่พวกมันยังสามารถแสดงพฤติกรรมนักล่าด้วยการล่าสัตว์และจับเหยื่อขนาดเล็กภายในโพรงของพวกมัน

8. การปรับตัวทางประสาทสัมผัส จิ้งหรีดตุ่นมีการปรับตัวทางประสาทสัมผัสแบบพิเศษ รวมถึงขนที่บอบบางบนขาซึ่งช่วยให้พวกมันตรวจจับการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนไหวในดิน สิ่งนี้ช่วยให้พวกมันค้นหาเหยื่อและหลีกเลี่ยงผู้ล่า

9. พฤติกรรมตามฤดูกาล จิ้งหรีดตัวตุ่นอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามฤดูกาล พวกมันจะออกหากินมากขึ้นในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่เหยื่อมีอยู่มากมายและทำกิจกรรมผสมพันธุ์ในช่วงเวลาที่กำหนดของปี

10. การบิน บางชนิดมีปีกและสามารถบินระยะสั้นได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วการบินของพวกมันจะถูกจำกัดเมื่อเทียบกับแมลงอื่นๆ

โดยสรุป จิ้งหรีดตัวตุ่นได้รับการปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตใต้ดิน และพฤติกรรมของพวกมันสะท้อนถึงนิสัยของพวกมัน เช่น การมุดดิน ออกหากินเวลากลางคืน กินเหยื่อใต้ดิน และการสื่อสารผ่านเสียง พฤติกรรมเหล่านี้จำเป็นต่อการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ในแหล่งที่อยู่อาศัยใต้ดิน

แมลงกระชอนมีถิ่นกำเนิดบริเวณแถบใด

แมลงกระชอน มีถิ่นกำเนิดบริเวณแถบใด

ความรู้ทั่วไปเรื่องแมลงกระชอน Gryllotalpidae มีการกระจายอยู่ทั่วโลกแต่พวกเขาส่วนใหญ่พบในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและดินที่เหมาะสมในการขุดหญ้าหรือหินในดิน เฉพาะพื้นที่ที่มีป่าหรือพื้นที่เหมือนทุ่งหญ้า โดยรวมแล้ว แมลงกระชอนอาศัยในพื้นที่ที่มีดินที่แข็งแรง

ที่มาของแมลงกระชอนไม่ได้จำกัดในพื้นที่ใดเฉพาะ แต่พวกเขาอาจพบในทวีปต่างๆ รวมถึงทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และออสเตรเลีย บางชนิดของแมลงกระชอนมีการกระจายพันธุ์ส่วนใหญ่ในพื้นที่เฉพาะๆ ในแต่ละทวีป แต่มีความหลากหลายของสปีชีส์แมลงกระชอนที่ปรากฏในหลายทวีป

ดังนั้น ถิ่นกำเนิดของแมลงกระชอนอาจพบได้ในหลายพื้นที่บนโลก โดยต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างดินและอากาศที่เหมาะสมสำหรับการอาศัยอยู่ใต้ดินของพวกเขา

แมลงกระชอนGryllotalpidaeมีกี่ชนิด

แมลงกระชอน Gryllotalpidae มีกี่ชนิด

วงศ์ Gryllotalpidae หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจิ้งหรีดตุ่น ประกอบด้วยสัตว์หลายชนิดที่กระจายอยู่ทั่วโลก มีจิ้งหรีดที่ได้รับการยอมรับประมาณ 250 สายพันธุ์ในตระกูลนี้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการจำแนกอนุกรมวิธานและการค้นพบชนิดพันธุ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มแมลงต่างๆ อาจมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ และอาจแก้ไขอนุกรมวิธาน

หากต้องการข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับจำนวนสายพันธุ์ของจิ้งหรีดตุ่นและการจำแนกประเภทของพวกมัน ฉันขอแนะนำให้ปรึกษาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น วารสารวิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลกีฏวิทยา หรือการวิจัยล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญในสาขากีฏวิทยา

แมลงกระชอนคือแมลงที่มีลักษณะเรียบหน้าใต้ดินและมีสีคล้ายดินหรือน้ำตาล เป็นนักขุดหญ้าและหินในดินและอาศัยอยู่ใต้ดิน พวกเขาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการขุดหาอาหารและกัดรากพืช แมลงกระชอนมักกัดเนื้อเยื่อของรากพืช แต่มักไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พวกเขาสื่อสารด้วยเสียงและมีบทบาทในระบบนิเวศในการควบคุมสัตว์มดน้ำและหนอนในดิน ถิ่นกำเนิดของแมลงกระชอนมีการกระจายในทั่วโลกและมักพบในพื้นที่ที่มีดินที่แข็งแรงและคลุ้มคลาน

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแมลงกระชอน
 • แมลงกระชอนมีลักษณะอย่างไร
  • แมลงกระชอนมีลักษณะเด่นคือรูปร่างคล้ายหนูนา ลำตัวยาว หน้ามีลำคอยาว แขนหน้าที่ขนาดใหญ่ ขาแขนหน้าที่แข็งแรง และมีสีคล้ายดินหรือน้ำตาล
 • แมลงกระชอนอาศัยอยู่ที่ไหน
  • แมลงกระชอนอาศัยอยู่ใต้ดินและในพื้นที่ที่มีดินที่แข็งแรงและคลุ้มคลาน เช่น สวนหญ้า สวนผัก และนาข้าว
 • แมลงกระชอนกินอะไร
  • แมลงกระชอนเป็นนักล่าสัตว์และกินหนอนแมลง แมลง และมดน้ำ พวกเขายังอาจกัดรากพืช
 • แมลงกระชอนสื่อสารอย่างไร
  • พวกเขาสื่อสารด้วยเสียง โดยสร้างเสียงดังโดยการถูปีกเพื่อให้เกิดเสียง
 • แมลงกระชอนมีบทบาทในระบบนิเวศอย่างไร
  • พวกเขามีบทบาทในการควบคุมสัตว์มดน้ำและหนอนในดิน โดยที่พวกเขามักไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และเป็นสัตว์กลางคนที่อยู่ในระบบนิเวศ

บทความที่น่าสนใจ : ความรู้ทั่วไปเรื่องแมงมุมแม่ม่ายดำ และวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง

บทความล่าสุด