โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

หัวใจ การทดสอบเคลื่อนของหัวใจด้วยการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้น

หัวใจ

หัวใจ การทดสอบความเครียดจากการออกกำลังกายจะประเมินกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ ระหว่างการออกแรงทางกายภาพ ซึ่งทำได้โดยการกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจให้เร็วขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินบนลู่วิ่ง หรือปั่นจักรยานอยู่กับที่ ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึก และวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจการทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจ

แนะนำให้ใครบ้าง บุคคลที่แสดงความเสี่ยง และพฤติกรรมต่อไปนี้ควรได้รับการวัดอัตราการเต้นของ หัวใจ ขณะออกกำลังกาย ผู้ที่มีอายุครบ 40 ปีขึ้นไป หายใจลำบากและเจ็บหน้าอก ประสบกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความเป็นไปได้ของโรคหลอดเลือดในอวัยวะ ที่อยู่นอกเหนือหัวใจเป็นเรื่องที่น่ากังวลผู้ที่เกิดมาพร้อมกับโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไขมันสูง ความดันสูง มีโรคประจำตัว บุคคลดังกล่าวได้รับการรักษาทางการแพทย์

สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ บุคคลที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะเหล่านี้แนะนำให้บริโภคอาหารที่มีรสหวาน มันและเค็มเป็นประจำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานอาหารที่สมดุล ผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือได้รับควันบุหรี่มือสองบ่อยครั้งมีความเสี่ยง มีอาการอ่อนเพลียเป็นประจำ เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอและนอนไม่พอ

แม้ว่าการทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ สำหรับหลายๆ คน แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะเกี่ยวกับกระดูก นอกจากนี้ การทดสอบนี้อาจไม่เหมาะ สำหรับประชากรบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือผู้ที่ไม่สามารถทำกิจกรรมทางกายได้ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการออกกำลังกายระหว่างการตรวจ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะติดอุปกรณ์ ECG หรือแผ่นอิเล็กโทรดที่บริเวณหน้าอก

โดยมีจุดที่แขน 6 จุด และที่ขา 4 จุด รวมเป็น 10 จุด จะมีผ้าพันรอบแขน เพื่อวัดความดันโลหิต ณ จุดหนึ่งจากนั้นผู้ป่วยจะเริ่มวิธีการเดินช้าๆ บนลู่วิ่งโดยแพทย์จะค่อยๆ เพิ่มความเร็วและความชัน เวลาเฉลี่ยสำหรับขั้นตอนนี้คือ 6 ถึง 12 นาที ตามด้วยช่วงพักฟื้นอีก 5 ถึง 10 นาที รวมเวลาตรวจทั้งหมดประมาณ 20 ถึง 30 นาที จะมีการตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะตลอดการตรวจ เมื่อผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดผ่านการทดสอบ ผลลัพธ์ ECG อาจมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ บางคนอาจรู้สึกเจ็บหน้าอกหรือรู้สึกบีบรัด เพื่อความปลอดภัย การทดสอบจะดำเนินการโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ หากผู้ป่วยไม่สามารถเดินบนลู่วิ่งได้ เช่น ผู้สูงอายุ การขี่จักรยานเป็นทางเลือกทั่วไปเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ EST เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจอย่างเหมาะสม แนะนำให้งดอาหาร และเครื่องดื่มเป็นเวลาอย่างน้อยสามชั่วโมง

หัวใจ

นอกจากนี้ ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงก่อนการตรวจแนะนำให้งดดื่มชา กาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีคาเฟอีนเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนการทดสอบแนะนำให้งดสูบบุหรี่เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงก่อนการตรวจ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นกิจวัตรการออกกำลังกายที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องสวมเครื่องแต่งกาย และรองเท้าที่เหมาะสม อาจเป็นได้ทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าที่นำมาจากบ้านหรือของที่โรงพยาบาลจัดให้

ก่อนใช้ยารักษาโรคใดๆ ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อรับประทานยาที่อาจทำให้หัวใจเต้นช้า เช่น ยาเบต้าบล็อกเกอร์ ซึ่งมักถูกกำหนดให้ควบคุมความดันโลหิตสูง เงื่อนไขทางการแพทย์อื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หัวใจเต้นผิดปกติ ต้อหินโรควิตกกังวล ไมเกรน และภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่า จำเป็นต้องหยุดหรือปรับเปลี่ยนยาบางชนิดหรือไม่

ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดควรพกยาสูดพ่นติดตัวไว้เสมอ บุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ควรแจ้งผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกับโรคเบาหวานของตน ข้อมูลนี้มีความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเตรียม และบริหารยาที่เหมาะสมในวันที่ทำการตรวจการตรวจสอบและประเมินการประเมินการเต้นของหัวใจ เกี่ยวข้องกับการตีความและการประเมินผล

หลังจากทำการทดสอบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แพทย์จะประเมินข้อมูลที่แสดงบนกราฟอย่างรอบคอบ เครื่องมือวินิจฉัยนี้ สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ป่วยที่ไม่มีอาการอาจมีความเสี่ยง ในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โดยประเมินด้วยความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตาม มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ในระดับปานกลางหรือมากกว่า ในการประเมินการเจ็บป่วยในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่ก่อนแล้วจะต้องทำการประเมิน

การประเมินนี้จะช่วยตัดสินว่า จำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมหรือไม่ หรือจำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือไม่การประเมินผลลัพธ์ และประสิทธิผลการรักษาด้วยยาในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันอยู่ก่อนแล้ว ความสามารถในการประเมิน และระบุรูปแบบเฉพาะของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยที่เหมาะสม

การประเมินประสิทธิภาพ และขีดจำกัดสูงสุดของประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจในระหว่างกิจกรรมทางกายมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะออกแบบและกำหนดประเภท และระดับของการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีความเครียดมากเกินไป และประเมินประสิทธิภาพของการรักษา สิ่งสำคัญคือต้องวัดระดับความสามารถ ในการออกกำลังกายสูงสุด ในผู้ที่เคยประสบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอย่างต่อเนื่อง

บทความที่น่าสนใจ : สัตว์ การควบคุมน้ำหนักมาตรฐานของสัตว์เพื่อลดโรคแทรกซ้อนที่ตามมา

บทความล่าสุด