โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

สังคมรัสเซีย การสะท้อนสังคมรัสเซียในปัจจุบันและการใช้ชีวิตประจำวัน

สังคมรัสเซีย

สังคมรัสเซีย พลวัตทางสังคมสมัยใหม่และความซับซ้อนของชีวิตสาธารณะ ทำให้ความต้องการความรู้ทางสังคมวิทยาของธรรมชาติที่ซับซ้อน และมีหลายแง่มุมเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและคำอธิบายของรัฐ แนวโน้มและความขัดแย้งในการพัฒนาของทั้งทรงกลมส่วนบุคคลของสังคม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยรวม

ปัญหานี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการศึกษา สังคมรัสเซีย ซึ่งผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันมานานหลายทศวรรษ ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางการเมืองระดับโลกและระดับท้องถิ่น ในประเทศและต่างประเทศ

อย่างที่ทราบกันดีว่า การศึกษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมประเภทต่างๆ โดยสันนิษฐานและมุ่งเป้าไปที่การคำนึงถึงอิทธิพลจากหลายปัจจัย และอิทธิพลร่วมกัน

ได้กลายเป็นหัวข้อของการศึกษาอย่างสม่ำเสมอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในสาขาความรู้ด้านมนุษยธรรมมากมาย ในเวลาเดียวกัน การเน้นในเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับความครอบคลุม และการประยุกต์ใช้แนวทางเชิงบรรทัดฐานและเชิงเปรียบเทียบ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าโครงการเปรียบเทียบจะทำให้เห็นทั่วไป และพิเศษในกระบวนการศึกษา ตลอดจนเน้นพารามิเตอร์เฉพาะ คุณสมบัติหลัก และผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขเฉพาะ แต่ก็ไม่ได้แก้ไขความไม่ชอบมาพากลของช่วงเวลา

ซึ่งทำให้สามารถระบุใบหน้าที่มีชีวิตของนักวิจัยแต่ละคน การวิเคราะห์การศึกษาอย่างต่อเนื่องในแง่มุมต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสังคมรัสเซีย แสดงให้เห็นถึงการสะท้อนด้านมนุษยธรรมของความพยายามที่จะเข้าใจแนวโน้มสมัยใหม่ที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของการศึกษาสาเหตุ และเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ในขณะเดียวกัน พวกเขายังขาดวิธีการวิเคราะห์ตามบริบทหลายแง่มุมที่สามารถรวม งานวิจัย เชิงทฤษฎี แนวคิดและเชิงปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อระบุคุณลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายในประเทศด้วยการสร้างพารามิเตอร์เชิงปริมาณ และคุณภาพของรัฐและพลวัตของสังคมรัสเซีย บนหลักการของที่นี่และเดี๋ยวนี้

ข้อมูลที่ตรงวัตถุประสงค์ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับผลกระทบที่แท้จริงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมและการเมือง ชาติและศาสนาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศ

รวมถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด และขาดไม่ได้สำหรับการแก้ปัญหาเร่งด่วนในการพัฒนานโยบายของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการปรับปรุงสังคมรัสเซียให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจถึงการรวมสังคมและพลเรือน

ตัวอย่างของโครงการทางสังคมวิทยาขนาดใหญ่ที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา ที่มุ่งศึกษาสถานะและพลวัตของสังคมรัสเซีย ซึ่งกำลังประสบกับผลกระทบพร้อมกันของกระบวนการเปลี่ยนแปลง และสภาวะวิกฤตของชีวิตคือโครงการที่ดำเนินการโดยสถาบันสังคมวิทยา ของศูนย์สังคมวิทยาการวิจัยแห่งสหพันธรัฐแห่ง Russian Academy of Sciences

สังคมรัสเซีย

การสนับสนุนทางการเงินของ Russian Science Foundation สำหรับการตรวจสอบทางสังคมวิทยาทั้งหมดของรัสเซีย โปรแกรมสำหรับการดำเนินโครงการจัดทำขึ้นเพื่อการวิจัยทางสังคมวิทยาทั่วประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรัสเซียสมัยใหม่ ในบริบทของสถานการณ์ทางสังคมที่แท้จริง การสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซียสำหรับโครงการหมายเลข 20-18-00 505 อิทธิพลของปัจจัยที่ไม่ใช่สาระสำคัญต่อการรวมสังคมรัสเซีย

เมื่อเผชิญกับความท้าทายและภัยคุกคามทางสังคมวัฒนธรรมใหม่ อนุญาตให้กลุ่มวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐแห่ง Russian Academy of Sciences

เพื่อดำเนินการศึกษาติดตามผลตามแนวทางทฤษฎีระเบียบวิธี และระเบียบวิธีข้างต้นในช่วงปี 2563-2565 เป้าหมายหลักของโครงการ และการวัดทางสังคมวิทยาทั้งหมดที่วาดโดยแนวคิด คือเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของการสำแดงในชีวิตประจำวันของรัสเซียใหม่

การก่อตัวทางจิตวิญญาณและจิตใจขนาดใหญ่ เช่น ความรู้สึกทางสังคม อารมณ์สาธารณะ บรรยากาศทางจิตวิญญาณ ความคิดเห็นของประชาชน ฯลฯ และอิทธิพลของพวกเขาต่อการรวม และการสลายตัวของสังคมในเวลาเดียวกันการตรวจติดตามทั้งสามระลอกนั้น เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางสังคมพิเศษในรัสเซียและต่างประเทศ

ดังนั้นแบบสำรวจทั้งหมดของรัสเซียในปี 2563-2564 ได้ดำเนินการในเงื่อนไขของการเริ่มต้นและการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในรัสเซียของ COVID 19 และดำเนินการฉีดวัคซีนจำนวนมากการดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็น เพื่อรักษาเสถียรภาพของกิจการในเศรษฐกิจและสังคม และการปรับตัวของประชากรให้เข้ากับข้อจำกัดที่จำเป็น

การดำเนินการของคลื่นลูกที่สาม ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครน และการกดดันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อสหพันธรัฐรัสเซียโดยสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรของหลายประเทศในยุโรปที่เข้าร่วม พวกเขาพร้อมกับการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียครั้งใหญ่

โดยคำนึงถึงความจริงทางปรัชญา การกำหนดจิตสำนึกและจิตสำนึกมีความเป็นอิสระสัมพัทธ์มีอิทธิพลอย่างแข็งขัน เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเงื่อนไขภายในและภายนอกของโครงการ RSF นั้นคล้ายกับการวิจัยทางสังคม ห้องปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงสภาพแวดล้อมที่ให้ความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์ และวินิจฉัยหลายมิติสถานะต่างๆ

จิตสำนึกมวลชนและการเปลี่ยนแปลงไปสู่แรงจูงใจ และพฤติกรรมของชาวรัสเซีย ในเรื่องนี้ โปรแกรมของการตรวจสอบระลอกที่สามได้จัดทำขึ้น และดำเนินการโดยคำนึงถึงการระบุทัศนคติของพลเมืองของเรา ทั้งต่อกระบวนการของธรรมชาติทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน และสถานการณ์ของพวกเขาเอง และต่อเหตุการณ์ของ ในยุคปัจจุบัน

ซึ่งต้องใช้หลักสัจพจน์และอุดมการณ์การระดมพลของสังคมรัสเซีย ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติของรัสเซีย ด้วยเหตุนี้ หนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การติดตามที่แสดงให้เห็น

ในช่วงเวลาของการสำรวจจำนวนมากชาวรัสเซียประเมินสถานการณ์ในประเทศและในโลกอย่างไร พลวัตของจิตสำนึกมวลชนคืออะไร และอาการทางจิตวิทยาก่อนและหลังการเกิดขึ้นของเหตุฉุกเฉิน

ในประเทศการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครน การคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มต่างๆ ในสังคมรัสเซียอย่างไร

อะไรคือผลที่ตามมาหลังการแพร่ระบาดของ COVID 19 และผลกระทบต่อสำนึกมวลชนและการปฏิบัติทางพฤติกรรมของชาวรัสเซีย บรรยากาศทางวิญญาณและความไว้วางใจสามารถทำหน้าที่เป็นปัจจัยรวม และสลายตัวในชีวิตสาธารณะได้มากน้อยเพียงใด

อะไรคือทัศนคติของชีวิตของชาวรัสเซีย ในบริบทของผลประโยชน์ของประเทศและผลประโยชน์ส่วนตัว พลเมืองรุ่นต่างๆ ของเรามองเห็นอนาคตของรัสเซียอย่างไร

อะไรคือสิ่งที่โดดเด่นในจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ของชาวรัสเซีย การสำรวจจำนวนมากของประชากรสหพันธรัฐรัสเซีย ดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างชาวรัสเซียทั้งหมด โดยใช้วิธีสัมภาษณ์รายบุคคล

บทความที่น่าสนใจ : อาการปวดฟัน สาเหตุอาการปวดฟันเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์

บทความล่าสุด