โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่

รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่

By…คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

25 มกราคม2566

บทความล่าสุด