โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11011
อนุบาล 23471
อนุบาล 33251
รวม อนุบาล76133
ประถมศึกษาปีที่ 13141
ประถมศึกษาปีที่ 26391
ประถมศึกษาปีที่ 392111
ประถมศึกษาปีที่ 439121
ประถมศึกษาปีที่ 549131
ประถมศึกษาปีที่ 62241
รวมประถม2726536
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
รวมมัธยมต้น0000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด3432669

บทความล่าสุด