โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

เปิดเทอมพฤษภาคม2566นี้มาเรียนกับเรานะคะ

โรงเรียนดีใกล้บ้าน เปิดเทอมพฤษภาคม2566นี้มาเรียนกับเรานะคะ

มีทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่สมัคร กระเป๋านักเรียนแสนสวย

และตามที่รัฐบาลจัดสรรอีกมากมายค่า

เริ่มรับสมัครแล้วติดต่อทางโรงเรียนนะคะ

บทความล่าสุด